một số thiết bị máy móc tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TOSHIN VIỆT NAM